Общият трудов стаж на екипът ни в областта на медиите, филмовото и телевизионно производство е достатъчен за пенсия, но въпреки това не спираме да работим за своите клиенти, за да предложим:

1.Развитие на идеи, в зависимост от необходимостта и целите на клиентите  и партньрите ни.

2.Оптимални бюджети за видео и телевизионно производство.

3.Сформиране на производствен, снимачен и постпродукционен екипи.

4.Избор на локации, актьорски състав, озвучаване.

5.Организация и реализация на снимачния процес.

6.Постпродукция и монтаж.

7.Предаване на готов краен продукт в срок.